najlepsze oferty / największy wybór / najlepsze marki

Bio Hydro System

+48 502 367 393  biuro@biohydrosystem.pl

Dowiedz się więcej

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

Technologia oparta na dwuetapowym oczyszczaniu ścieku: w zbiorniku oraz w poletku filtracyjnym.

Zbiornik nazywany często osadnikiem gnilnym służy do odseparowania i wyklarowania ścieków.  

W osadniku zachodzi cała seria procesów, zarówno fizycznych, jak i chemicznych: proces sedymentacji podczas którego cząstki stałe cięższe od wody osiadają na dnie osadnika, proces flotacji podczas którego cząstki stałe lżejsze od wody (najczęściej dotyczy to tłuszczy) unoszą się na powierzchni cieczy tworząc kożuch (pianę), proces fermentacji beztlenowej podczas, którego część substancji znajdujących się w ściekach ulega rozkładowi tzn. są mineralizowane (powstają nieorganiczne gazy, które muszą być odprowadzone z osadnika), a inne są rozkładane do prostszych substancji organicznych. Po przejściu wstępnego etapu oczyszczania ścieki kierowane są do dalszego etapu oczyszczania, który zachodzi w poletku filtracyjnym w czasie gdy ścieki przepływają przez jego warstwy. W poletku zachodzą procesy biologiczne powodujące dalsze oczyszczanie w warunkach tlenowych. Wypełnienie w systemach drenażowych stanowią materiały takie jak: żwir, keramzyt, moduły z tworzywa (pakiety). W końcowym stadium do gruntu przenika oczyszczona zgodnie z normami woda po-ściekowa. Dobrze dobrany osadnik pozwala na usunięcie ok. 80% zawiesin i 40% zanieczyszczeń organicznych.

Technologia drenażowa

( przydomowe drenażowe oczyszczalnie ścieków )

Technologia mechaniczno-biologiczna

( przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków )

W komorze reaktora pod wływem intensywnego napowietrzania generowanego przez elektryczną dmuchawę wytwarza się osad czynny - środowisko życia bakterii Bakterie aby zachować swoje procesy życiowe odżywiają się związkami zawartymi w ścieku tym samym oczyszczając ten ściek.Przepływem ścieku

w oczyszczalni kieruje odpowiednio dobrany program komputerowy sterujący pracą elektrozaworów.

W komorze reaktora pod wływem samoczynnego napowietrzania bez zastosowania elektrycznej dmuchawy bakterie namnażają się na złożu biofiltracyjnym - środowisku życia bakterii. Bakterie aby zachować swoje procesy życiowe odżywiają się związkami zawartymi w ścieku tym samym oczyszczając ten ściek. Przepływ ścieku w oczyszczalni wymuszony jest przez napływ nowego ścieku z budynku.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków bezprądowa w technologii złoża biofiltracyjnego

Biologiczna oczyszczalnia ścieków

w technologii osadu czynnego

wspomaganego złożem fluidalnym

W komorze reaktora pod wływem intensywnego napowietrzania generowanego przez elektryczną dmuchawę wytwarza się osad czynny - środowisko życia bakterii. Dodaktowo oczyszczalnia wyposażona jest

w samooczyszczające się fluidalne złoże biologiczne, które wspomaga utrzymanie flory bakteryjnej. Przepływem ścieku

w oczyszczalni kieruje odpowiednio dobrany program komputerowy sterujący pracą elektrozaworów.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków

w technologii osadu czynnego

Biologiczna oczyszczalnia ścieków w technologii talerzowych złóż obrotowych

W komorze reaktora dzięki motoreduktorowi niewielkiej mocy następuje powolny obrót złóż talerzowych, na których pod wpływem samoczynnego napowietrzania namnażają się bakterie. Bakterie aby zachować swoje procesy życiowe odżywiają się związkami zawartymi w ścieku tym samym oczyszczając ten ściek. Dalej ścieki są dawkowane

za pomocą kubeczków do drugiej strefy tarcz gdzie następuje ich doczyszczenie

w warunkach tlenowych i następnie przepływają do komory klarowania.

Technologia oczyszczania mechaniczno-biologiczna to proces biologiczny, w którym mikroorganizmy tlenowe pod wpływem intensywnego natleniania wykorzystują

zawarte w ściekach związki organiczne do własnych procesów życiowych.

Podtrzymanie i stabilizacja procesu powoduje, że mikroorganizmy eliminują niekorzystne

dla środowiska związki zawarte w ściekach. Zastosowana metoda oczyszczania w połączeniu

z nowoczesną konstrukcją zbiorników gwarantują właściwy efekt ekologiczny na wylocie

z oczyszczalni biologicznej. Biopreparaty stosuje się wyłącznie do uruchmienia procesów biologicznych zachodzących w oczyszczalni ścieków. Biologiczna oczyszczalnia ścieków

jest praktycznie bezobsługowa a instalacja wymaga niewielkiego miejsca na działce.

Oczyszczone ścieki mogą być odprowadzone bezpośrednio do odbiornika takiego

jak: ciek wodny, rów melioracyjny czy też przepływowy staw.

Oferujemy kompleksową usługę w zakresie doradztwa,

sprzedaży oraz montażu systemów oczyszczania ścieków.

Realizujemy inwestycje od projektu po budowę.

Zarówno dla budynków jednorodzinnych oraz wielorodzinnych

jak również dla zakładów produkcyjnych, pensjonatów, hoteli.

Oczyszczalnie ścieków drenażowe

Oczyszczalnie ścieków biologiczne

Najnowsze oczyszczalnie ścieków spełniające najwyższe normy

Oczyszczalnie ścieków od wielu lat

Znajdź rozwiązanie najlepsze

dla Twoich potrzeb

najlepsze oferty / największy wybór / najlepsze marki

copyright © 2011-2019 Bio Hydro System s.c. Wszelkie prawa zastrzeżone

Biologiczna oczyszczalnia ścieków

w technologii osadu czynnego przy zastowaniu sekwencyjnego dawkowania ścieku

Brak grawitacyjnego przepływu przez oczyszczalnie oraz dawkowanie ścieków do komory biologicznej przyczynia się do zwiększenia stopnia efektywności układu oraz umożliwia znacznie lepszą retencję. Wiąże się to z lepszym buforowaniem zwiększonego dopływu ścieków w skali dobowej.

          Sekwencja działania:

               A - dopływ ścieku

               B - podanie porcji podczyszczonego ścieku

                    do komory reaktora biologicznego

               C - napowietrzania

               D - klarowanie i recyrkulacja

               E - odpompowanie oczyszczonego ścieku                              

                    (dekantacja).