+48 502 367 393

Bio Hydro System

najlepsze oferty / największy wybór / najlepsze marki

Miej wybór

Technologia oparta na dwuetapowym oczyszczaniu ścieku: w zbiorniku oraz w poletku filtracyjnym.

Zbiornik nazywany często osadnikiem gnilnym służy do odseparowania i wyklarowania ścieków.  

W osadniku zachodzi cała seria procesów, zarówno fizycznych, jak i chemicznych: proces sedymentacji podczas którego cząstki stałe cięższe od wody osiadają na dnie osadnika, proces

flotacji podczas którego cząstki stałe lżejsze od wody (najczęściej dotyczy to tłuszczy) unoszą się

na powierzchni cieczy tworząc kożuch (pianę), proces fermentacji beztlenowej podczas, którego część substancji znajdujących się w ściekach ulega rozkładowi tzn. są mineralizowane (powstają nieorganiczne gazy, które muszą być odprowadzone z osadnika), a inne są rozkładane do

prostszych substancji organicznych. Po przejściu wstępnego etapu oczyszczania ścieki kierowane

są do dalszego etapu oczyszczania, który zachodzi w poletku filtracyjnym w czasie gdy ścieki

 przepływają przez jego warstwy. W poletku zachodzą procesy biologiczne powodujące dalsze oczyszczanie w warunkach tlenowych. Wypełnienie w systemach drenażowych stanowią

materiały takie jak: żwir, keramzyt, moduły z tworzywa (pakiety). W końcowym stadium do

gruntu przenika oczyszczona zgodnie z normami woda po-ściekowa. Dobrze dobrany osadnik

pozwala na usunięcie ok. 80% zawiesin i 40% zanieczyszczeń organicznych.

technologia

drenażowa

drenażowe oczyszczalnie ścieków

technologia

mechaniczno-biologiczna

biologiczne oczyszczalnie ścieków

W komorze reaktora pod wływem intensywnego napowietrzania generowanego przez elektryczną dmuchawę wytwarza się osad czynny - środowisko życia bakterii Bakterie aby zachować swoje procesy życiowe odżywiają się związkami zawartymi w ścieku tym samym oczyszczając ten ściek.Przepływem ścieku

w oczyszczalni kieruje odpowiednio dobrany program komputerowy sterujący pracą elektrozaworów.

W komorze reaktora pod wływem samoczynnego napowietrzania bez zastosowania elektrycznej dmuchawy bakterie namnażają się na złożu biofiltracyjnym - środowisku życia bakterii. Bakterie aby zachować swoje procesy życiowe odżywiają się związkami zawartymi w ścieku tym samym oczyszczając ten ściek. Przepływ ścieku w oczyszczalni wymuszony jest przez napływ nowego ścieku z budynku.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków bezprądowa w technologii złoża biofiltracyjnego

Biologiczna oczyszczalnia ścieków

w technologii osadu czynnego

wspomaganego złożem fluidalnym

W komorze reaktora pod wływem intensywnego napowietrzania generowanego przez elektryczną dmuchawę wytwarza się osad czynny - środowisko życia bakterii. Dodaktowo oczyszczalnia wyposażona jest

w samooczyszczające się fluidalne złoże biologiczne, które wspomaga utrzymanie flory bakteryjnej. Przepływem ścieku

w oczyszczalni kieruje odpowiednio dobrany program komputerowy sterujący pracą elektrozaworów.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków

w technologii osadu czynnego

Biologiczna oczyszczalnia ścieków w technologii talerzowych złóż obrotowych

W komorze reaktora następuje powolny obrót złóż talerzowych, powodowany

przez zastosowanie motoreduktora niewielkiej mocy. Na złożu biologicznym pod wpływem samoczynnego napowietrzania namnażają się bakterie. Bakterie aby zachować swoje procesy życiowe odżywiają się związkami zawartymi w ścieku tym samym oczyszczając ten ściek. Następnie ścieki są dawkowane za pomocą systemu kubeczków do drugiej strefy biologicznej gdzie następuje końcowe doczyszczenie w warunkach tlenowych.

W końcowym etapie procesu oczyszczania ścieki przepływają do komory klarowania.

Technologia oczyszczania mechaniczno-biologiczna to proces biologiczny, polegający na tym,

iż mikroorganizmy tlenowe namnażają się pod wpływem intensywnego natleniania zawarte zaś

w ściekach związki organiczne wykorzystują do własnych procesów życiowych. Podtrzymanie

oraz stabilizacja procesów życiowych powoduje, że mikroorganizmy eliminują niekorzystne dla środowiska związki zawarte w ściekach. Zastosowana metoda oczyszczania w połączeniu z nowoczesną konstrukcją zbiorników gwarantują właściwy efekt ekologiczny na wylocie z

oczyszczalni biologicznej. Biopreparaty stosuje się wyłącznie do uruchmienia procesów

biologicznych zachodzących w oczyszczalni ścieków. Biologiczna oczyszczalnia ścieków jest praktycznie bezobsługowa. Powierzchnia do zabudowy wymaga niewielkiego miejsca na działce. Oczyszczone ścieki uzyskują wysokie parametry redukcji ładunków dzieki czemu mogą być odprowadzone bezpośrednio do: cieku wodnego, przepływowego rowu melioracyjny czy też stawu.

najlepsze oferty / największy wybór / najlepsze marki

copyright © 2011-2020 Bio Hydro System s.c. Wszelkie prawa zastrzeżone

Biologiczna oczyszczalnia ścieków

w technologii osadu czynnego przy zastosowaniu sekwencyjnego dawkowania ścieku

Brak grawitacyjnego przepływu ścieku przez oczyszczalnię oraz odpowiednio dobrane dawkowanie ścieku do komory biologicznej (system SBR) przyczynia się do znacznego zwiększenia stopnia

redukcji ładunku zanieczyszczeń gwarantując wysoką efektywność pracy oczyszczalni. System dawkownia ścieku  umożliwia znacznie lepsze buforowaniem zwiększonego dopływu ścieków w trakcie trwania całej doby.


       Sekwencja działania:

            A - dopływ ścieku

            B - podanie porcji podczyszczonego ścieku

                    do komory reaktora biologicznego

            C - napowietrzania

            D - klarowanie i recyrkulacja

            E - odpompowanie oczyszczonego ścieku.

drenażowa oczyszczalnia ścieków

czy

biologiczna oczyszczalnia ścieków

40


Znajdź rozwiązanie najlepsze

dla Twoich potrzeb

rodzai oczyszczalni

ścieków w ofercie

tylko sprawdzonych

wiodących producentów

Pozostań świadom

Ty zdecyduj

Realizujemy zadania od etapu projektowania po budowę oczyszczalni ścieków.

Zapewniamy fachowe, rzetelne doradztwo przy wyborze technologii oczyszczania ścieków.

Oczyszczalnie ścieków dla budynków jedno/wielo rodzinnych jak również

dla pensjonatów, hoteli, zakładów produkcyjnych.

Oferujemy sprawdzone oczyszczalnie wiodących producentów krajowych i zagranicznych.

Oczyszczalnie ścieków pracujące w technologii drenażowej oraz mechaniczno - biologicznej.

Oczyszczalnie ścieków drenażowe z podziałem na jedno oraz wielo komorowe.

Oczyszczalnie ścieków mechaniczno - biologiczne pracujące w technologii:

- osadu czynnego z napowietrzaniem,

- osadu czynnego wspomaganego złożem stałym z napowietrzaniem,

- osadu czynnego wspomaganego złożem fluidalnym z napowietrzaniem,

- osadu czynnego z sekwencyjnym dawkowaniem ścieku z napowietrzaniem,

- osadu czynnego wspomaganego złożami talerzowymi,

- osadu czynnego pracującego w technologii bezprądowej.